Länkar till hemsidor

Gotlands Idrottshistoriska Förening

Mulde Varpa Klubb

Föreningen Gutnisk Idrott 

Svenska Varpaförbundet 

Gotlands Idrottsförbund