Nyheter

 ÖDINS MINNESFOND 2020

Kenneth Johansson, Mulde VK för sitt arbete och engagemang med
ungdomarna i Mulde VK.

Roger Wessberg, VAIS för sitt engagemang i stenvarpa och tankar på
förnyelse samt olika åtgärder för att få fler ungdomar i stenvarpa.

Johanna Ahlin, Vallstena IF för sitt engagemang   i Vallstena för
ungdomarna och som sammanhållande länk mellan ungdomsföreningarna på
Gotland.

Priserna består av 1500 kronor och ett diplom av skinn.

STATUTER FÖR ÖDINS MINNSFOND

* 80% av utdelningen betalas ut till någon person eller klubb inom varpan
* 10% går till Wisby Bollklubb
* 10% återinvesteras till fonden
WBK har en vision att genomföra en tävling/år för ungdomar eller mixlag med ungdomar/vuxna för att öka intresset för varpa.
Pris/stipendium kan delas ut till en lovande ungdom/bra ledare eller klubb.
Priset delas ut vid WBK:s årsmöte i mars.Juryn som utser pristagare består av Hans-Olof Ödin, Gösta Westergren och Barbro Wettersten i samarbete med Gotlands Varpaförbund. Juryn har rätt att adjungera andra personer vid behov.
Priserna  består av 1 500 kronor och ett diplom av skinn.

Detta beslutades 8/11 2019 vid möte med Hans-Olof Ödin, Åke Appelqvist, Gösta Westergren, Barbro Wettersten och Hanne Ödin.

%d bloggare gillar detta: