Aktuellt

INBJUDAN
Nu är det höst och då flyttar gässen till varmare breddgrader. En flock har dock stannat kvar även i år varför vi inbjuder till sedvanlig gåsmiddag. En riktig gourmetmiddag med allt vad det innebär samt trevlig samvaro. Missa inte denna chans så ring och anmäl enligt nedan.

Tid: Onsdag den 15 november kl. 19.00

Plats: Restaurang Visborg (Fd Hwitstjerna)

Meny: Svartsoppa med tillbehör, lättöl, vatten samt kaffe och liten kaka

Kostnad: 250:-/kuvert exkl. starkare drycker, (medlemmar som betalat  medlemasavgift 2017), 375:- (övriga deltagare)

Anmälan: Senast lördag 4 november till; Kjellåke Nordström mobil 073-627 59 27
eller kjellsie@hotmail.com (hör av dig om du vill ha hjälp med transport)

Prisutdelning, frågesport och lotteri. Priser till lotteriet mottages tacksamt!

Välkomna!

OBS Kallese till extra årsmöte
Kallade:Gottstående medlemmar i Wisby Bollklubb
Tid: Onsdag den 15 november kl 18 50.
Plats: Restaurang Wisborg
Dagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Mötets behöriga utlysning
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 6 Medlemskap i Gotlands Bowlingförbund
§ 8 Avslutning!

Styrelsen samlas till möte kl. 18 på samma plats!

De medlemmar som ännu inte har betalt årsavgift innevarande år (2017) ombedes omgående göra detta till bankgiro Wisby Bollklubb 5087-8321