Styrelsen

Styrelsen för år 2017

Ordförande: Barbro Wettersten
Vice ordförande: Arvo Keinonen
Sekreterare: Bo Jacobson
Kassör: Carina Friström
Ledamöter: Rolf Burgesäter, John-Erik Larsson och Anita Keinonen
Revisorer: Hans-Olof Ödin och Åke Appelqvist
Revisorssuppleanter: Algot Schärström och Rolf Engström
Valberedning: Bertil Westberg sammankallande,
Jonna Ek-Engström och Lars G Sjöholm

Övriga funktionärer

Klubbmästare: Kjellåke Nordström
Bitr.   -”-  : Vakant
Pärkkommitté: Jens Svensson (smk), Henrik Dahlgren o Björn Ivarsson
Varpakommitté: Gösta Westergren, (smk), Rolf Burgesäter o Pär Svensson
Bowlingkommittè: Nils-Åke Johansson (smk), Evert Olsson o Sune Ronqvist
Ungdomskommittè: Kerstin Simu
Golfkommittè: Arvo Keinonen (smk) o Lars Lindström
Stugfogde: Erik Broström
Bitr. -”- : Sylve Gillerfors
IT-ansvarig: Kjellåke Nordström
Pressansvarig: Anita Keinonen

styrelsen-1878