Styrelsen

Styrelsen för år 2022

Ordförande: Anders Mattsson
Vice ordförande: Lennart Landin

Sekreterare: Bertil Westberg
Kassör: Carina Friström
Ledamöter: John-Erik Larsson,
Anita Keinonen och  Pär Svensson 

Revisorer: Hans-Olof Ödin och Åke Appelqvist
Revisorssuppleanter: Kjellåke Nordström och Rolf Engström
Valberedning: Bo Jacobson sammankallande,
Arvo Keinonen, Gösta Westergren

Övriga funktionärer

Klubbmästare: Sven-Åke Jörneberg
Bitr.  klubbmästare: Ulf Godman
Pärkkommitté: Gert Yttergren
Varpakommitté: Gösta Westergren, (smk),
Rolf Burgesäter och Pär Svensson

Bowlingkommittè: Nils-Åke Johansson (smk), Evert Olsson och Ulf Godman
Golfkommittè: Lennart Landin (smk), Arvo Keinonen
och
Bo Jacobson
Ungdomskommittè: Vilande 

Stugfogde: Erik Broström
Biträdande stugfogde: Sylve Gillerfors
IT-ansvarig: Kjellåke Nordström och Pär Svensson
Pressansvarig: Bertil Westberg

styrelsen-1878

%d bloggare gillar detta: