Styrelsen

Styrelsen för år 2018

Ordförande: Barbro Wettersten
Vice ordförande: Lennart Landin
Sekreterare: Bo Jacobson
Kassör: Carina Friström
Ledamöter: Rolf Burgesäter, John-Erik Larsson och Anita Keinonen
Revisorer: Hans-Olof Ödin och Åke Appelqvist
Revisorssuppleanter: Algot Schärström och Rolf Engström
Valberedning: Bertil Westberg sammankallande,
Jonna Ek-Engström och Lars Sjöholm

Övriga funktionärer

Klubbmästare: Kjellåke Nordström
Bitr.  klubbmästare: Gullvi Larsson
Pärkkommitté: Vakant
Varpakommitté: Gösta Westergren, (smk), Rolf Burgesäter och Pär Svensson
Bowlingkommittè: Nils-Åke Johansson (smk), Evert Olsson och Sune Ronqvist
Golfkommittè: Arvo Keinonen (smk) och Lars Lindström
Ungdomskommittè: Vakant
Stugfogde: Erik Broström
Biträdande stugfogde: Sylve Gillerfors
IT-ansvarig: Kjellåke Nordström
Pressansvarig: Anita Keinonen

styrelsen-1878